Thông tư 62 V/v Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
  • Đơn vị ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Ký hiệu: 62/2012/TT-BGDĐT
  • Người ký: Bùi Văn Ga
  • Ngày ký: 28.12.2012
  • Tải văn bản
TT62-2012-Quy trinh va chu ky kiem dinh-1